Unia Europejska – projekt eksportowy

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich dotyczący rozwoju działań eksportowych w firmie FORM AT WOOD.

Projekt pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy FORM AT WOOD Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.” jest realizowany w firmie od 01.10.2019 r. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim i brytyjskim. Dofinansowanie obejmuje między innymi szereg działań marketingowych, które znacznie poprawiają wizerunek marki na arenie międzynarodowej.

 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu są wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych. Projekt pozwala firmie na rozwinięcie skrzydeł na dwóch największych rynkach Europy. Dzięki misjom do Niemiec firma zyskała nowe kontakty biznesowe i poszerzyła sieć dystrybucji. Dodatkowo planowane są dwa wyjazdy do Londynu jak też uczestnictwo w targach w Hanowerze, które z powodów istniejącej pandemii COVID-19, zostały przesunięte na drugi kwartał 2021 roku. Liczymy, że sytuacja zostanie wkrótce ustabilizowana i będziemy mogli dokończyć podjęte działania w realizacji projektu.